Fotografski natečaj

Fotografski natečaj
festivala ZUNAJ

Vabimo vse navdušence nad naravo, gorami in zunanjimi aktivnostmi, , da nam pošljete največ 5 vaših fotografij, ki se navezujejo na teme festivala.

Strokovna žirija bo izbrala nekaj fotografij, ki bodo daljše obdobje razstavljeni na zunanjih panojih za ajdovskim obzidjem.
Izbrane fotografije bodo tudi simbolično nagrajene.

Fotografije morajo biti pripravljene in oddane v digitalni obliki (lahko so digitalizirane analogne fotografije).
Fotografije so lahko barvne ali črno-bele.
Zaradi možnosti razstavljanja na panojih v Ajdovščini, morajo biti podolžnega formata (landscape). Iz istega razloga mora imeti daljša stranica vsaj 3600 px. Fotografije morajo biti v formatu RGB JPG.
Fotografije naj bodo samostojne. Tudi morebitne serije fotografij bomo ocenjevali kot samostojne fotografije.
Zardi morebitnega razstavljanja fotografije ne smejo biti označene z vodnimi žigi. Avtorji fotografi bodo na razstavnih panojih navedeni ob fotografijah.

Rok za prijavo in oddajo fotografij: 15. oktober 2019.

Organizatorji festivala se zavezujemo, da bodo prijavljene fotografije uporabljene izključno v okviru festivala ZUNAJ, za namene promocije festivala in avtorjev fotografij ter v okviru častne razstave na panojih za ajdovskim obzidjem.

Dodatne informacije:
festival@ao-ajdovscina.si ali T: 051 346 076