Prispevki za rubriko Dogajamo

Priprava prispevkov

 1. Prispevek je napisan poljubno, držati se poskušamo vsaj pogovorne slovenščine.
 2. Vsak članek se zaključi s faktografijo:
  • Ime in primek plezalca ali plezalcev
  • Datum plezanja
  • Plezana smer, vzpon (ocena, dolžina in čas).
 3. Vsak prispevek mora poleg zapisa vsebovati tudi najmanj 1 fotografijo.
 4. Vsaka fotografija mora biti opremljena s podatki o motivu in o fotografu.
 5. Vsaka fotografija mora biti priložena tudi kot samostojna jpg datoteka.
 6. Urednik ima pravico po svoji presoji iz nabora fotografij izbrati in objaviti najbolj ustrezne.
 7. Fotografije kot samostojne datoteke in besedilo v word datoteki se pošlje po e-pošti urednikom.

Oddaja prispevkov

Uredniki strani so Boštjan Mikuž, Ožbej Marc, Marijan Močivnik, Dominik Mikuž, Tadej Slokar in Egon Pavlica. Prispevke se odda vsem urednikom na enoten e-naslov: uredniki@ao-ajdovscina.si

Primer prispevka

Primer ustrezno pripravljenega prispevka (.doc) si lahko snamete TUKAJ.